Meta Verse

Meta, sözcük anlamı olarak ticari amaçla üretilmiş, alınır-satılır mal anlamına gelip Karl Marx’ın kapsamlı çalışması olan Kapital’in başlangıcını oluşturan konudur. Burada açıkça metadan, “toplumun en temel hücresi” olarak söz edildiği görülür ve bu durum Marx’ın tahlillerine buradan başlamasının sebebidir.

Başa dön tuşu